UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Week van Gebed 2018

Recht door zee
“Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht.”
(Exodus 15 vers 6a)

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht.

Gereja Utusan Kristus doet met zo’n 150 andere gemeenten mee met de week van gebed en zal op woensdag 24 januari een gebedsbijeenkomst organiseren van 19.00- 21.00. Op die dag willen we het thema Hoop & Herstel overdenken.

U bent van harte welkom en wij nodigen u graag uit bij Gereja Utusan Kristus.

GUK 35 Jaar!

Met de genade van de Heer zijn wij in de gelegenheid gesteld u te mogen aankondigen, dat Gereja Utusan Kristus (Christus’ Afgezanten Kerk), op zaterdag 12 en zondag 13 Augustus 2017, aanvang 12.00 uur dankdiensten willen houden voor haar 35-jarig bestaan.

De dankdiensten zullen plaatsvinden bij de GUK op het adres Langsom 34, te Amsterdam Osdorp-Sloten. Wij willen u uitnodigen om bij deze dankdiensten aanwezig te zijn en dit met ons te delen. De dankdienst zal worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Als u mee wil doen, vul dan de uitnodiging in die u bij de boekenkiosk kan krijgen.
Komt allen!

Familie Dag 2017

Zaterdag 5 Augustus 2017 is er weer een familie dag

Iedereen is welkom, van jong tot oud, en nodig gerust iemand uit om mee te komen!

De familie dag zal plaatsvinden aan de Ouderkerkerplas. Aanvang 12:00 uur.
Je kunt je aanmelden bij onze boekenkiosk.