Welkom bij de Christus’ Afgezanten Kerk

Bekendmaking

Van: Voorganger

Aan: Gemeenteleden                 

Dank aan gemeenteleden;

 • Ervaringen van zondagsdienst van 22 maart 2020;
 • Besluit Kerkeraad n.a.v. genomen overheidsmaatregelen;
 • Live stream uitzending zondagdienst;
 • Viering Heilig Avondmaal;
 • Dankoffers en tienden;
 • Bidstonden.

Amsterdam, 27 maart 2020

Geliefde zuster en broeders

Met deze brief wil ik u danken en informeren over de samenkomsten.

Ervaringen van zondagsdienst van 22 maart 2020

Allereerst dank ik u allen opnieuw voor uw medewerking om de afgelopen zondagsdienst van 22 maart jl. te kunnen laten plaatsvinden en dat de zondagsdienst te volgen was via livestream op YouTube. U kunt deze dienst nog terug zien met de volgende link https://youtu.be/v6rB397pHUc. Ook dank ik voor uw medewerking door gebruik te maken van de inventarisatielijst. Zo hadden we inzicht welke gemeenteleden de dienst gingen bijwonen of de dienst gingen volgen via de livestream. We konden de kerkzaal zo inrichten dat er een gepaste en veilige afstand was voor de bezoekers van de dienst. Na weer een rumoerige week zijn er afgelopen maandag 23 maart jl. opnieuw aanvullende en aangescherpte maatregelen afgekondigd, die gelden tot 1 juni 2020.

Besluit Kerkeraad n.a.v. genomen overheidsmaatregelen.

Vanwege deze aangescherpte maatregelen heeft de Kerkeraad besloten dat er vanaf heden geen kerkelijke- en onderhoudsactiviteiten meer plaats vinden in het kerkgebouw, met uitzondering om met een kleine groep de live stream uitzending mogelijk te maken.

Live stream uitzending zondagdienst.

Wel wil ik de bediening van de zondagsdienst door laten gaan via live streaming. Het is een rechtstreekse live uitzending zonder bezoekers. De uitzending zal geen 2 uur duren zoals gebruikelijk, maar is beperkt tot ongeveer een half uur. De uitzending begint a.s. zondag 29 maart omstreeks 12:00 uur, met een aantal live gezongen liederen, waarna ik Gods Woord zal brengen. Via WhatsApp, Facebook of via andere communicatiemiddelen krijgt u de link toegestuurd. Opgemerkt nog dat het dan zomertijd is en de klok 1 uur naar voren gaat.

Zondagsdienst van 5 april a.s.

Bij de volgende zondagsdienst van 5 april a.s. volgt na Gods Woord het Heilig Avondmaal. U kunt dan ook deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Het is wel zo dat uzelf voor het brood (matze) en voor de wijn zorgt. U kunt bij de supermarkt het druivensap en de matze kopen. Als voorbeeld ziet u de foto bij deze brief. Vooraf van de zondagsdienst doet u zelf druivensap in een (klein) bekertje en breekt een stukje matze/brood. Ik zal u dan voorgaan in de live streaming uitzending om gezamenlijk deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Dankoffers en tienden.

Het geven van dankoffers en tienden blijft mogelijk. U kunt uw dankoffer en tiende ook overmaken naar de bankrekening van de GUK: IBAN nr. NL26  RABO 036.75.23.469. Gemeenteleden die dat liever in contanten willen doen vraag ik u om uw dankoffers en tienden te bewaren tot na de coronacrisis, wanneer het weer mogelijk is om gezamenlijke diensten te houden in het kerkgebouw.

Bidstonden.

Ook is er nagedacht om toch vervolg te willen gaan geven aan de bidstonden. We gaan dit eerst in het klein met de maandag bidstond uitproberen wat een geschikte manier is. Later kom ik daar nog op terug.

Ik wens u veel sterkte en Gods wijsheid toe in deze periode van crisis.

Gods Rijke Zegen. 

Voorganger,                                                     

Br Cor.

——————————————————————————————————————–

Welkom

Wij zijn een 2 talige Kerkgemeenschap (Indonesisch/ Nederlands).

Onze Visie:
Mensen tot de Heer Jezus Christus brengen om hen te behouden in overeenstemming met Zijn Woord, daarbij vooral gericht op hen die afkomstig zijn uit Indonesië.

Onze Missie:
Het goede in de mens te stimuleren om een toegewijde volgeling van de Heer Jezus Christus te zijn.

Onze missie willen we vormgeven door een levende gemeenschap te zijn:

 • Die de Heer centraal stelt;
 • Die altijd groeit;
 • Die toegewijd is aan Jezus, onze Heer;
 • Die mensen lief heeft.

Wij zien u graag terug in onze gemeente. Voor tijden: zie onze samenkomsten evenementen.

Selamat datang di Gereja Utusan Kristus

Kami adalah komunitas gereja 2-bahasa (Indonesia/ Belanda).

Visi di GUK:
Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya mereka diselamatkan sesuai dengan Firman Tuhan, teristimewa mereka yang berasal dari Indonesia.

Misi di GUK:
Membangkitkan hal yang baik didalam seseorang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang penuh dedikasi.

Penerapan:
Menjadi satu komunitas yang:

 • Menjadikan Tuhan sebagai pusat;
 • Selalu bertumbuh;
 • Beredikasi kepada Yesus, Tuhan kita, dan
 • Mengasihi sesama manusia.

Kami berharap dapat melihat Anda di jemaat kami. Untuk waktu: lihat acara dan layanan kami.