Bijbelstudie / Pendalaman Alkitab

1x per Maand / Sekali dalam Sebulan

Bijbelstudie

1 x per maand vindt er een bijbelstudie plaats. Kennis van Gods Woord is belangrijk. Tijdens de bijbelstudie gaan we de inhoud in en leren we uit Gods woord. Ter ondersteuning gebruiken wij de boeken “De Waarheden van de Bijbel”, geschreven door dr. S.L. Kusuma (oprichter van de GUK).


Pendalaman Alkitab

Sekali dalam sebulan diadakan pendalaman Alkitab. Pengetahuan mengenai Firman Tuhan adalah
penting. Dalam pendalaman Alkitab ini, kami menelusuri isi Alkitab dan mempelajari Firman Tuhan. Sebagai bahan dukungan, kami gunakan buku “ De Waarheden van de Bijbel” (Kebenaran Alkitab) yang ditulis oleh Dr. S.L. Kusuma (pendiri GUK).