GUK 35 Jaar!

Met de genade van de Heer zijn wij in de gelegenheid gesteld u te mogen aankondigen, dat Gereja Utusan Kristus (Christus’ Afgezanten Kerk), op zaterdag 12 en zondag 13 Augustus 2017, aanvang 12.00 uur dankdiensten willen houden voor haar 35-jarig bestaan.

De dankdiensten zullen plaatsvinden bij de GUK op het adres Langsom 34, te Amsterdam Osdorp-Sloten. Wij willen u uitnodigen om bij deze dankdiensten aanwezig te zijn en dit met ons te delen. De dankdienst zal worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Als u mee wil doen, vul dan de uitnodiging in die u bij de boekenkiosk kan krijgen.
Komt allen!

Familie Dag 2017

Zaterdag 5 Augustus 2017 is er weer een familie dag

Iedereen is welkom, van jong tot oud, en nodig gerust iemand uit om mee te komen!

De familie dag zal plaatsvinden aan de Ouderkerkerplas. Aanvang 12:00 uur.
Je kunt je aanmelden bij onze boekenkiosk.

Week van Gebed 2017

Woensdag 18 Januari zal de Week van Gebed plaatsvinden
Aanvang 19:00u – 21:00u.

Het oude is voorbij
Vaak leven we nog in het verleden. Terugkijken kan behulpzaam zijn en is vaak nodig om herinneringen te genezen. Maar terugblikken kan ons ook verlammen en verhinderen om in het nu te leven. Paulus’ boodschap is bevrijdend: ‘het oude is voorbij’. De Bijbel moedigt aan om te herinneren wat God gedaan heeft in ons leven. Om Christus te volgen en in hem een nieuw leven te leven. Dit jaar wordt door veel christenen het werk van Maarten Luther en andere hervormers herdacht. De Reformatie heeft veel veranderd in de westerse kerk. Christenen zijn moedige getuigen geweest en velen ervoeren een geestelijke vernieuwing. Tegelijkertijd is het belangrijk om ons niet te laten beperken door het verleden. Het is goed om de heilige Geest de ruimte te geven om ons klaar te maken voor een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin verdeeldheid is overwonnen en Gods volk volkomen is.

Ter overdenking:
– Wat kunnen we leren van de geschiedenis over kerkscheuringen en wederzijds wantrouwen?
– Wat moet er in onze kerk veranderen zodat we ons richten op dat wat samenbindt

Gebed:
Heer Jezus Christus, dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig.
Genees de wonden uit het verleden.
Zegen vandaag onze pelgrimage naar eenheid en leid ons naar uw toekomst,
waar u alles in allen zal zijn, met de Vader en de heilige Geest, voor eeuwig en eeuwig.
Amen.