Beleidsplan en ANBI Gegevens

Beleidsplan Gereja Utusan Kristus

Het beleidsplan geeft aan, waar wij als Kerkgemeenschap en Gemeente voor staan, maar ook wat de Gemeente wil bereiken en wil blijven doen in de komende beleidsperiode. Duidelijkheid om onze visie, missie en doelen uit te dragen .

Visie

“Mensen bij de Heer Jezus Christus te brengen om hen te behouden in overeenstemming met zijn Woord” (Matteüs 28:19)

Missie

“Elkaar onderwijzen, inspireren en motiveren, om een toegewijde volgeling van de Heer Jezus Christus te zijn.” (Matteüs 28:19)

De Kerkorde geeft duidelijke beleidslijnen voor de Kerkeraad en voor de werkers voor wat wij met ons allen gaan doen. Coördinatoren, leiders en leidsters hebben daar mede een taak in om vanuit dit beleid uitvoering te geven aan de werkers. Het respectvol met elkaar omgaan, zoals het Woord zegt “de naaste lief hebben als jezelf”. De Kerk wil zijn taak handhaven door zijn visie en missie actueel te houden en uit te dragen.

Beleidsplan
Klik om te downloaden (.pdf/204kb)

Gereja Utusan Kristus – Christus Afgezanten Kerk (GUK) heeft een zelfstandige ANBI-beschikking


Voor verdere gegevens betreffende ANBI en Financiële gegevens, kunt u onderstaand document(en) downloaden.

ANBI gegevens incl baten en lasten 2017
Klik om te downloaden (.pdf/359kb)
ANBI gegevens incl baten en lasten 2018
Klik om te downloaden (.pdf/408kb)
ANBI publicatie 2019 – 2020
Klik om te downloaden (.pdf/408kb)
Baten en Lasten 2020
Klik hier om te downloaden