Leden Blogs

Inleiding

Hieronder Kunt u Ingezonden stukjes vinden van onze leden. Hun ervaringen en gevoel, wat zij willen delen. Wat hun brengt tot Jezus Christus.

Nacht van Gebed vrijdag 12 juni 2020

Afgelopen vrijdag 12 juni was de nacht van gebed, georganiseerd door stichting Open Doors. Als Geretja Utusan Christus hebben wij gebeden voor 260 miljoen Christenen wereldwijd, die vervolgd worden vanwege het geloof. Het thema van dit jaar was “één kerk één familie”.
Een uur voor de officiële start van de nacht van gebed hielden wij, als gemeente, een online- bijeenkomst om samen te bidden voor onze broeders en zuster wereldwijd. Samen te bidden, omdat er kracht zit in het gebed. Samen vormen wij als christenen het lichaam van Christus. Samen zijn we één kerk één familie.
Na de Heer geloofd en geprezen te hebben, kwamen er twee gebedspunten aan bod. Het eerste gebedspunt ging over het bidden voor de vervolgden en de vervolgers. Bidden voor de vervolgers, zodat zij tot inkeer komen. Ook de vervolgers moeten we bij de Heer brengen. Met als prachtig voorbeeld Saulus die Paulus werd. Romeinen 2:10-11 leert ons dat het voor God niet uitmaakt wie of wat je bent. Hij zal over alle mensen op dezelfde manier rechtspreken. God kijkt niet naar ras, etniciteit of cultuur, maar naar je hart. Zeker in deze tijd een belangrijke bemoediging dat houvast biedt.
Het tweede gebedspunt ging over danken. We hebben alles alleen aan Jezus te danken. 1 Kor 1:30 leert ons dat dankzij Hem we zijn vrijgesproken van schuld en we gered zijn. Dat we houvast mogen vinden in het geloof, dat mensen door blijven gaan met bidden ondanks dat dit lijden met zich meebrengt. Dat ondanks de stormen, waarin we ons kunnen bevinden, we ook weten dat we enkel en alleen door Hem rust vinden.
Het was een gezegende dienst en veel mensen waren blij dat ze hieraan hadden deelgenomen. Eén zuster gaf aan dat het gaat om het bidden met heel je hart, vanuit het hart want daar zit je geloof. Een andere zuster was blij, dat de Heer, wegen openbaart waar eerder geen wegen waren. Dankbaar dat we als gemeente samen konden komen om online met elkaar te bidden. Een derde zuster, die er voor het eerst bij was, gaf aan dat ze het geweldig vond en dat ze geraakt werd door de samenkomst.
Mooie woorden werden met elkaar gedeeld. Het was een zeer gezegende dienst. Na de bijeenkomst konden de broeders en zuster naar het YouTube kanaal van Open Doors, om de online gebedsdienst bij te wonen.
Er zit kracht in gebed en wij hopen dat meer mensen onze gebedsdiensten gaan bijwonen. Niet alleen de speciale diensten, maar ook onze doordeweekse gebedsdiensten.
We hopen u binnenkort te ontmoeten.

-Martin Visser & Davy Rumpin-

Meer foto’s Kunt u vinden in onze GALLERIJ


Mijn ervaring bij de Pinksterbidstond van 25 mei 2020

Het is een gekke, bijzondere periode waarin we nu leven. Een periode van onzekerheid, twijfel, angst maar ook van kansen, hoop en saamhorigheid. Gisteravond, 25 mei 2020, was de tweede dag van de Pinksterbidstond nieuwe stijl met als thema Eendrachtig & Volhardend vragen. Een prachtig thema. Zeker in deze periode.
Door omstandigheden zijn we genoodzaakt om de bidstonden op een andere manier vorm te geven. Was het gisteravond anders als in voorgaande jaren? Ja maar ook weer niet. Wij hebben een God die een weg baant waar nog geen weg is.
Als gemeente kwamen we afgelopen maandag bij elkaar, eendrachtig en saamhorig, met een diep verlangen om de Heilige Geest uit te nodigen in ons midden.
Vanuit heel Nederland kwamen we online bij elkaar om die ene naam te loven en te prijzen. Hij die gestorven is aan het kruis voor ons. Onze zonden op Hem nam. De genade van de Here Jezus waardoor wij mogen leven. Amen!
De periode tussen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren staat wellicht wel symbool voor de periode waarin wij nu leven. Een periode die wij nog nooit eerder ervaren hebben. Ik moet denken aan de discipelen die hun vriend en mentor zagen sterven. Een periode waarin je zekerheden niet meer zeker zijn. Alles lijkt verloren. Een periode vol van onzekerheid, verdriet, twijfel en ongeloof. Het overkwam de discipelen en wellicht ook jou en mij vandaag. En zie hier onze wonderbaarlijke hemelse Koning en Vader, onze Redder en Verlosser. Hij overwon de dood en laat zich zien aan ons. Niet alleen toen maar ook nu en tot in de eeuwigheid. Hij die hoop, geloof en liefde biedt.
Zo ook gisteravond. Gisteravond was een speciale avond. Een mooie avond waarin we de aanwezigheid van de Heilige Geest hebben mogen ervaren. Waarin ik dankbaar ben voor alle zegeningen die wij in deze periode hebben mogen ervaren. Dankbaar ben dat ik mijn geloof met mijn broeders en zusters mag delen. Samen zingen, samen loven en prijzen en samen bidden. Eendrachtig en volhardend als gemeente. Dankbaar voor de gemeenteleden die de bidstonden op deze manier georganiseerd en vormgegeven hebben. Dankbaar dat Hij er voor ons is in deze moeilijke tijden.

Durf te vragen en het zal gegeven worden. Hij laat zich keer op keer zien. Wat aan ons gevraagd wordt is te volharden in het geloof. Wij hebben een goede almachtige God.

Davy Rumpin


God kan ons altijd raken, zelfs in een tijd van “Social Distancing”

Lieve broeders en zusters,

Gisteren hebben we een Pinksterbidstond gehad. Ik vind het persoonlijk zo’n gezegende ervaring, omdat we samen kunnen komen gedurende een ongewone tijd van ‘social distancing’. Het mooie is, dat ik juist niet het gevoel krijg, dat we zo ver uit elkaar zijn. Ik voel me juist heel dichtbij de andere broeders en zusters. Ik denk dat meerdere, die mee hebben gedaan, dat kunnen beamen.
Tijdens het vragen voor de doop met de Heilige Geest, probeer ik echt met geheel mijn hart te vragen om Zijn uitstorting. De Heer heeft alles geschapen. Hij creëerde de mens, de tijd, de lucht, de technologie, het netwerk en alle frequenties. Alles heeft Hij in Zijn hand en bezit hij. Dus zelfs het netwerk, waaraan we verbonden zijn met de WiFi of het internet, ook die heeft Hij in controle. Ik geloof dat Hij alles kan gebruiken om ons aan te raken. Dat is wat ik tijdens het bidden in mijn hart leg met Zijn overtuigingskracht.
God is dezelfde God als toen. Net zoals Hij toen Zijn Geest gaf, geeft Hij dat nu ook! Hij houdt zoveel van ons dat Hij eerst Zijn enige Zoon, Jezus Christus, gaf. Daarna ging Zijn Zoon terug naar Hem en Jezus bad naar Zijn Vader om ons een Helper te geven. Zo gaf Hij ons de Heilige Geest. Zodat Jezus verder in ons leeft en wij nooit alleen zullen zijn.
Wij mogen de Heilige Geest vragen om ons te dopen met Zijn vuur. Die doop met Heilige Geest geeft ons telkens weer vernieuwing en overtuigingskracht. Daarin laat God, de Vader, ons zien, dat Hij nog steeds leeft. Daardoor krijgen wij, als mensen, de vrijmoedigheid om van Hem te getuigen. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. En door die die doop mogen wij een klein beetje proeven van Zijn oneindige heerlijkheid, die Hij ons heeft beloofd. Dat heeft Hij ons gewoon gegeven en daar mogen wij gewoon om vragen. Wat is dat geweldig, hè? Iedereen moet dat weten! Ik roep het uit in vrijmoedigheid: GOD LEEFT! HIJ IS GEWELDIG!

Kom en ervaar hoe geweldig Hij is en ik bid dat de Heilige Geest over u zal uitstorten met Zijn Heilig Vuur.

Gods fenomenale kracht is met u en tot vrijdag!

Liza