Mannen- en Vrouwenkring / Kebaktian Kaum Ibu dan Bapak

2e en 4e Vrijdag 19:00 / Hari Jumat ke-2 dan ke-4 jam 19.00

Mannen- en Vrouwenkring

In onze misse is opgenomen om het goede in de mens te stimuleren. Daarbij is kerkelijke gemeenschap een belangrijk onderdeel. We zijn aan elkaar verbonden door onze relatie met de Here Jezus Christus en om dat uit te stralen naar anderen. De mannen- en vrouwenkring is een middel om hier vorm aan te geven.

Het doel van de mannen en vrouwenkring
Blijvend groeien in het geloof, verbondenheid door het betrokken zijn bij het gemeenschapsleven, elkaar opbouwen, en het delen van lief en leed met elkaar.

Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam, wij hebben dezelfde Geest, wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. Er is maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. (Ef.4:4-6)

De samenkomsten
In de samenkomsten loven en prijzen wij de Heer, getuigen van Zijn grootheid, Zijn goedheid en luisteren naar Zijn Woord. Ook wordt de mannen en vrouwen kring gebruikt om te kunnen leren in het brengen van een voordienst of het doen van een korte overdenking. Wij zouden het erg fijn vinden als u ook aanwezig bent of deelneemt en met ons geniet van de zegen van de Heer. De mannen- en vrouwenkring is geen verplichting, maar wel wenselijk om een goede opbouw te krijgen in het geloof in Jezus Christus.

Elke 2e en 4e vrijdag van de maand is er een samenkomst van de mannen- en vrouwenkring in de bidstondzaal, aanvang 19.00 uur. Wij heten u daarbij van harte welkom.