UPCOMING EVENTS VIEW ALL EVENTS

Week van Gebed 2017

Woensdag 18 Januari zal de Week van Gebed plaatsvinden
Aanvang 19:00u – 21:00u.

Het oude is voorbij
Vaak leven we nog in het verleden. Terugkijken kan behulpzaam zijn en is vaak nodig om herinneringen te genezen. Maar terugblikken kan ons ook verlammen en verhinderen om in het nu te leven. Paulus’ boodschap is bevrijdend: ‘het oude is voorbij’. De Bijbel moedigt aan om te herinneren wat God gedaan heeft in ons leven. Om Christus te volgen en in hem een nieuw leven te leven. Dit jaar wordt door veel christenen het werk van Maarten Luther en andere hervormers herdacht. De Reformatie heeft veel veranderd in de westerse kerk. Christenen zijn moedige getuigen geweest en velen ervoeren een geestelijke vernieuwing. Tegelijkertijd is het belangrijk om ons niet te laten beperken door het verleden. Het is goed om de heilige Geest de ruimte te geven om ons klaar te maken voor een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin verdeeldheid is overwonnen en Gods volk volkomen is.

Ter overdenking:
– Wat kunnen we leren van de geschiedenis over kerkscheuringen en wederzijds wantrouwen?
– Wat moet er in onze kerk veranderen zodat we ons richten op dat wat samenbindt

Gebed:
Heer Jezus Christus, dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig.
Genees de wonden uit het verleden.
Zegen vandaag onze pelgrimage naar eenheid en leid ons naar uw toekomst,
waar u alles in allen zal zijn, met de Vader en de heilige Geest, voor eeuwig en eeuwig.
Amen.

Familie Dag 2016

Zaterdag 25 juni 2016 is er weer een familie dag

Iedereen is welkom, van jong tot oud, en nodig gerust iemand uit om mee te komen!

Je kunt je aanmelden via Facebook, vergeet niet om op “aanwezig” te klikken.
of meld je aan bij onze boekenkiosk.

Meer informatie volgt nog, maar zet het alvast in je agenda en houdt die dag vrij.

Website is in onderhoud

Aan de website wordt momenteel gewerkt.
Voor uw vragen kunt u contact opnemen met: info[at]guk.nl