Week van Gebed 2018

Recht door zee
“Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht.”
(Exodus 15 vers 6a)

‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht.

Gereja Utusan Kristus doet met zo’n 150 andere gemeenten mee met de week van gebed en zal op woensdag 24 januari een gebedsbijeenkomst organiseren van 19.00- 21.00. Op die dag willen we het thema Hoop & Herstel overdenken.

U bent van harte welkom en wij nodigen u graag uit bij Gereja Utusan Kristus.