Welkom bij de Christus’ Afgezanten Kerk

Wij zijn een 2 talige Kerkgemeenschap (Indonesisch/ Nederlands).

Onze Visie:
Mensen tot de Heer Jezus Christus brengen om hen te behouden in overeenstemming met Zijn Woord. (Mat 28:19)

Onze Missie:
Elkaar onderwijzen, inspireren en motiveren, om een toegewijde volgeling van de Heer Jezus Christus te zijn. (Mat 28:19)

Onze missie willen we vormgeven door een levende gemeenschap te zijn:

  • Jezus Christus staat centraal Lukas 10:27
  • Anderen lief hebben zoals Jezus ons liefheeft Johannes 13:34 35
  • Elkaar dienen zoals Jezus heeft gedaan Marcus 10:45
  • Geloven in de doop van Bekering en van de Heilige Geest Mattheus 3:11

Wij zien u graag terug in onze gemeente. Voor tijden: zie onze samenkomsten evenementen.

Selamat datang di Gereja Utusan Kristus

Kami adalah komunitas gereja 2-bahasa (Indonesia/ Belanda).

Visi di GUK:
Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya mereka diselamatkanĀ sesuai dengan Firman Tuhan (Mat28:19)

Misi di GUK:
Saling mengajar, menginspirasi dan memotivasi untuk menjadi anggota yang mengabdi kepadaTuhan Yesus Kristus. (Mat28:19)

  • Yesus Kristus adalah yang terutama Lukas 10:27
  • Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita Yohanes 13:34 35
  • Melayani satu sama lain seperti yang Yesus lakukan kepada kita Markus 10:45
  • Percaya pada baptisan Pertobatan, dan baptisan Roh Kudus Matius 3:11

Kami berharap dapat melihat Anda di jemaat kami. Untuk waktu: lihat acara dan layanan kami.