Wie zijn wij?

Begonnen als gebedsgroep bestaande uit 5 personen werd op 5 augustus 1982 de Gereja Utusan Kristus opgericht. Inmiddels hebben we 150 leden en zijn wij verhuisd naar de Slimmeweg te Amsterdam in ons huidige gebouw welke i omgebouwd uit een voormalige loods.

Visie:
Mensen tot de Heer Jezus Christus brengen om hen te behouden in overeenstemming met Zijn Woord. (Mat 28:19)

Missie:
Elkaar onderwijzen, inspireren en motiveren, om een toegewijde volgeling van de Heer Jezus Christus te zijn. (Mat 28:19)

Onze missie willen we vormgeven door een levende gemeenschap te zijn:

  • Jezus Christus staat centraal. Lukas 10:27
  • Anderen lief hebben zoals Jezus ons liefheeft. Johannes 13:34 35
  • Elkaar dienen zoals Jezus heeft gedaan. Marcus 10:45
  • Geloven in de doop van Bekering en van de Heilige Geest. Mattheus 3:11

Siapakah kita?

Berawal dari sebuah kelompok doa yang beranggotakan 5 orang, Gereja Utusan Kristus didirikan pada tanggal 5 Agustus 1982. Kami sekarang memiliki 150 anggota dan kami telah pindah ke Slimmeweg di Amsterdam di gedung kami saat ini, yang diubah dari bekas gudang.

Visi:
Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus supaya mereka diselamatkan sesuai dengan Firman Tuhan (Mat28:19)

Misi:
Saling mengajar, menginspirasi dan memotivasi untuk menjadi anggota yang mengabdi kepadaTuhan Yesus Kristus. (Mat28:19)

Kami ingin membentuk misi kami dengan menjadi komunitas yang hidup:

  • Yesus Kristus adalah yang terutama Lukas 10:27;
  • Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita Yohanes 13:34 35;
  • Melayani satu sama lain seperti yang Yesus lakukan kepada kita Markus 10:45
  • Percaya pada baptisan Pertobatan, dan baptisan Roh Kudus Matius 3:11